FRÅGOR & SVAR
HUR GÅR DET TILL?
Feldenkraispedagogens jobb är att tillsammans med eleverna komma underfund med hur de rör sig och vilket samband det har med de problem de upplever. Det går att arbeta med lektionerna såväl individuellt som i grupp. Under grupplektionerna för vi eleverna genom en följd av behagliga rörelser med muntlig vägledning. Under individuella lektioner använder vi händerna för att skapa rörelse.
 
KAN FELDENKRAISMETODEN BOTA SJUKDOMAR?
Det är inte en behandling. Det handlar om att ge människor möjligheten att få tillbaka kontrollen över rörelseförmågan och lära oss förstå varför vi rör oss som vi gör. Genom att vi hittar egna sätt att röra oss annorlunda, kan vår rörelseglädje och vårt välbefinnande öka.
 
VAD INNEBÄR METODEN?
Metoden är ett sätt att lära ut rörelser på nytt, alltså en pedagogisk metod, där man lär sig använda skelettet mer än muskulaturen.
VARFÖR BEHÖVS METODEN?
De flesta av oss är inte medvetna om hur vi rör oss. Vi tänker inte på våra kroppar förrän vi upplever smärta eller något slags problem. Vi upprepar våra rörelser gång på gång utan att tänka på det eller lägga märke till det. När vi inte förstår hur våra kroppar rör sig, rör vi oss ofta enligt mönster som är onödigt ansträngande.
VARFÖR KAN DETTA HJÄLPA?
För att man arbetar med personens förmåga att medvetet styra sina rörelser och härigenom direkt med nervsystemet och hjärnan. Muskler tänker inte själva. Hjärnan talar om för dem vad de ska göra.  När reaktionerna når medvetenheten kan rörelsemönstret förändras, vilket eleverna upplever som positivt. Rörelserna förändras för att de nya är mer behagliga än de gamla.
VAD KOSTAR DET?
Enstaka individuell lektion 600:-     Grupplektion 200:-      10 grupplektioner  1700:-
"Feldenkraispaket" - 3 individuella + 6 grupp  2000:-     "Prova på"  - Teori & praktik  100:-

Till startsidan